W dniu 6 kwietnia br. odbyło się spotkanie warsztatowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie w ramach projektu "Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemów".
W spotkaniu udział wzięło 71 uczniów klas III Branżowej Szkoły I i Technikum.


Lekcję pokazową na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprowadziła p. Ewa Frołow, coach - trener Instytutu Badań Edukacyjnym. Temat spotkania: O życiu w erze walidacji, czyli co mogę zrobić z tym, co wiem i potrafię.

 

Autor tekstu: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Małgorzata Stachura

W dniu 20.10.2021 r. odbyło się seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych, seminarium regionalne Zintegrowany System Kwalifikacji - most między oświatą a rynkiem pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: "Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność". Spotkanie stacjonarne zorganizowane zostało dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, udział wzięli nauczyciele ZS i Centrum Kształcenia Zawodowego, klasa III LO (Lag). Seminarium poprowadziły Liderki regionalne ds. ZSK p. Beata Gawęcka – Ajchel oraz p. Anna Zuszek.

Tekst i foto: Małgorzata Stachura

W dniu 19.10.2021 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie on-line na platformie Teams dla uczniów klas III LO (Lag, Lap, Lbp) w ramach realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem " Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność". Spotkanie poprowadzili doradcy zawodowi z Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. Monika Stąpór i Dawid Tobiasz.

 

Tekst i foto: Małgorzata Stachura

W ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Kwalifikacje 2025+" dwudziestu ośmiu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału ww. kampanii.
Celem kampanii jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. Kampania adresowana jest do uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych,

Punkt Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Staszowie powstał z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora pana Kazimierza Mądzika w grudniu 2017 r. Jest to projekt wojewódzki. Powołano na terenie województwa świętokrzyskiego 24 Punkty Doradztwa Edukacyjno‐Zawodowego i wyznaczono koordynatorów. Zadaniem wyznaczonych osób jest koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno‐doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją dot. sprawozdania z działań realizowanych w 2020 roku przez PPDE-Z.

Sprawozdanie PPDE-Z w Staszowie za rok 2020

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu spotkań z Wojewódzkim Urzędem Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach "Od marzeń do kariery, czyli jak przygotować się do wejścia na rynek pracy". W środę 03.02.2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne on-line na platformie Teams dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej - Klasa III Kierowca mechanik, klasa III Technik pojazdów samochodowych oraz klasa III Technik budownictwa. W spotkaniu wzięło udział 53 osoby.