Poznanie samego siebie jest początkiem mądrości”
Krishnamurti„W dzisiejszych czasach kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju, który może być wspierany przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych,

W dniu 21 października br. w ramach realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pod hasłem: "Doradzamy zawodowo - Wybieramy odlotowo" poprzez platformę Teams odbyło się spotkanie on – line dla klasy III LO z Doradcą Zawodowym Akademickiego Biura Karier na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z p. Moniką Ciszek oraz z p. Dawidem Tobiaszem. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą kierunków na UJK w Kielcach oraz uzyskali informacje o możliwościach wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

 Zintegrowany System Kwalifikacji w woj. świętokrzyskim

 

Pandemia diametralnie zmieniła dotychczasową sytuację na rynku pracy
w województwie świętokrzyskim. Dlatego też konieczne są rozwiązania wspomagające pracodawców oraz pracowników w przekwalifikowaniu się i dostosowaniu
do aktualnych potrzeb gospodarki. Jest na to sposób.

Odpowiedzią jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Instytucje zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości włączeniem się do ZSK mogą uzyskać wsparcie od doradców regionalnych.

ZSK – co to jest i po co?

W dniu 11.03.2020 r. odbyły się kolejne Warsztaty branżowe „Sprawdź się w zawodzie – popracuj z nami”. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu pod opieką wychowawcy oraz p. Wicedyrektor Małgorzaty Sokołowskiej uczestniczyli w warsztatach w takich zawodach jak: Kucharz, Fryzjer, Kierowca mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu wraz z uczniami CKZ przedstawili specyfikę poszczególnych zawodów. Możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz gdzie uczniowie w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie bądź jak założyć własną firmę zostały omówione przez doradcę zawodowego p. Małgorzatę Stachurę. Uczniowie uzyskali podczas spotkania informacje dot. egzaminów maturalnych i zawodowych a także informacje dot. kształcenia młodocianych pracowników w formie turnusów.

Tekst: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Jerzy Jabczuga

 

 

Warsztaty z Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
dla wychowanków Internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

W dniu 03.03.2020 r. wychowankowie internatu, uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w lekcji pokazowej na temat ZSK. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informację dot. sposobu potwierdzania kwalifikacji w procesie walidacji, uzyskania certyfikatu z kwalifikacji rynkowych oraz idei uczenia się przez całe życie. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 30 uczniów.

 

Tekst i foto: Małgorzata Stachura

W dniu 02.03.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII. Podczas spotkania rodzice zostali poinformowani o zmianach w szkolnictwie branżowym oraz o możliwości korzystania z Punktu doradztwa edukacyjno – zawodowego w CKZ.

Tekst i foto: Małgorzata Stachura