W ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Kwalifikacje 2025+" dwudziestu ośmiu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału ww. kampanii.
Celem kampanii jest wsparcie uczniów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiających im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. Kampania adresowana jest do uczniów pierwszych i drugich klas szkół ponadpodstawowych,

Punkt Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w Staszowie powstał z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora pana Kazimierza Mądzika w grudniu 2017 r. Jest to projekt wojewódzki. Powołano na terenie województwa świętokrzyskiego 24 Punkty Doradztwa Edukacyjno‐Zawodowego i wyznaczono koordynatorów. Zadaniem wyznaczonych osób jest koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno‐doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją dot. sprawozdania z działań realizowanych w 2020 roku przez PPDE-Z.

Sprawozdanie PPDE-Z w Staszowie za rok 2020

Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu spotkań z Wojewódzkim Urzędem Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach "Od marzeń do kariery, czyli jak przygotować się do wejścia na rynek pracy". W środę 03.02.2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne on-line na platformie Teams dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej - Klasa III Kierowca mechanik, klasa III Technik pojazdów samochodowych oraz klasa III Technik budownictwa. W spotkaniu wzięło udział 53 osoby.

Poznanie samego siebie jest początkiem mądrości”
Krishnamurti„W dzisiejszych czasach kariera zawodowa człowieka to trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju, który może być wspierany przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów – doradców zawodowych,

W dniu 21 października br. w ramach realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, pod hasłem: "Doradzamy zawodowo - Wybieramy odlotowo" poprzez platformę Teams odbyło się spotkanie on – line dla klasy III LO z Doradcą Zawodowym Akademickiego Biura Karier na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z p. Moniką Ciszek oraz z p. Dawidem Tobiaszem. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą kierunków na UJK w Kielcach oraz uzyskali informacje o możliwościach wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

 Zintegrowany System Kwalifikacji w woj. świętokrzyskim

 

Pandemia diametralnie zmieniła dotychczasową sytuację na rynku pracy
w województwie świętokrzyskim. Dlatego też konieczne są rozwiązania wspomagające pracodawców oraz pracowników w przekwalifikowaniu się i dostosowaniu
do aktualnych potrzeb gospodarki. Jest na to sposób.

Odpowiedzią jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Instytucje zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości włączeniem się do ZSK mogą uzyskać wsparcie od doradców regionalnych.

ZSK – co to jest i po co?