Dyżury doradcy zawodowego na rok szkolny 2020/21:
 
od poniedziałku do piątku w godzinach:
 
poniedziałek
od 15:00 do 17:15
 
wtorek - piątek:
od 15:00 do 16:30

 

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje Informacja w zakresie Doradztwa Zawodowego dla uczniów, osób dorosłych. Informacji udziela pracownik CKP - Pani mgr Małgorzata Stachura, która udziela pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego. Uzyskane w CKP informacje pozwalają uczniom, osobom dorosłym, osobom nieaktywnym zawodowo, osobom wchodzącym na rynek pracy w dokonaniu samooceny, analizy własnych umiejętności i predyspozycji, pomaga w określeniu ścieżki zawodowej.

Celem działania ww. informacji doradztwa zawodowego jest: