Dyrektor Zespołu Szkół w Staszowie

Od 1 września Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się w strukturach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

mgr inż. Jerzy Jabczuga
Wicedyrektor 

mgr inż. Szymon Nowak

 

Kierownik Kształcenia Praktycznego

mgr Małgorzata StachuraGrono pedagogiczne:

Błasiński Zbigniew

Burczy Karol
Chajski Leszek
Figacz Rafał
Gach Jacek

Głąb Jarosław
Grabarz Tomasz
Grabka Maciej
Jabczuga Jerzy
Kawalec Piotr
Kijanka Dariusz
Majewski Stanisław
Nowak Szymon
Oleksiak Dariusz
Ozyra Kazimierz
Pogorzelski Krzysztof
Sierpniak Janusz

Małgorzata Stachura
Suchojad Jarosław
Wołowiec Mirosław

Pracownicy administracji i obsługi:

Głąb Jarosław
Grabarz Tomasz
Jabłońska Monika
Kardynał Agnieszka
Maruszewski Adam
Nowak Dorota
Rogala Antoni
Sołtysiak Beata
Stachura Małgorzata
Zawada Urszula