W dniu 19.10.2021 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się spotkanie on-line na platformie Teams dla uczniów klas III LO (Lag, Lap, Lbp) w ramach realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem " Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność". Spotkanie poprowadzili doradcy zawodowi z Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. Monika Stąpór i Dawid Tobiasz.

 

Tekst i foto: Małgorzata Stachura