W dniu 20.10.2021 r. odbyło się seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych, seminarium regionalne Zintegrowany System Kwalifikacji - most między oświatą a rynkiem pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: "Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność". Spotkanie stacjonarne zorganizowane zostało dla Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, udział wzięli nauczyciele ZS i Centrum Kształcenia Zawodowego, klasa III LO (Lag). Seminarium poprowadziły Liderki regionalne ds. ZSK p. Beata Gawęcka – Ajchel oraz p. Anna Zuszek.

Tekst i foto: Małgorzata Stachura