22 – 26 listopada

Dni Honorowego Krwiodawstwa

            Krew jest bezcennym lekiem ratującym życie i zdrowie, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób.

Początki honorowego krwiodawstwa w Polsce sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. Ruch Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża jest integralną częścią struktur PCK. Swoich członków i wolontariuszy zrzesza w Klubach Honorowych Dawców Krwi, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując tym samym nowych sympatyków dla Organizacji i Ruchu HDK PCK.

            Osoby oddające krew urzeczywistniają ideały ludzkiego braterstwa, dzielą się bowiem cząstką siebie z drugim człowiekiem. Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi w 1972 roku ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.