Z badań przeprowadzonych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że z roku na rok wzrasta liczba kierowców prowadzących pojazd pod wpływem substancji odurzających. To właśnie oni są najgroźniejsi, bo ich reakcji nie można przewidzieć. Najczęściej dotyczy to młodych kierowców do 30 roku życia. Co gorsza, po narkotyki sięgają również zawodowi kierowcy, niesłusznie sądząc, że poprawi to ich koncentrację i ograniczy zmęczenie.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w dniu 06 września 2021 roku zorganizowali, dla uczniów klasy trzeciej kierowca mechanik, warsztaty szkoleniowe na temat wpływu narkotyków i dopalaczy na sprawność kierowcy.
Warsztaty obejmowały pogadankę z prezentacją multimedialną oraz film dydaktyczny. Każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne w postaci broszur na temat ryzyka sięgania po substancje psychoaktywne: „Kierowca i narkotyki”, „KODEKS KIEROWCY Substancje psychoaktywne”.

Kodeks kierowcy

 

Kierowca i narkotyki-prezentacja

 

Film "Dopalacze"