Zintegrowany System Kwalifikacji w woj. świętokrzyskim

 

Pandemia diametralnie zmieniła dotychczasową sytuację na rynku pracy
w województwie świętokrzyskim. Dlatego też konieczne są rozwiązania wspomagające pracodawców oraz pracowników w przekwalifikowaniu się i dostosowaniu
do aktualnych potrzeb gospodarki. Jest na to sposób.

Odpowiedzią jest Zintegrowany System Kwalifikacji, który umożliwia uzyskanie kwalifikacji, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Instytucje zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości włączeniem się do ZSK mogą uzyskać wsparcie od doradców regionalnych.

ZSK – co to jest i po co?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) działa od 2016 roku. To po prostu baza różnych kwalifikacji, dostępna dla każdego, który chce coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Kwalifikację może zdobyć każdy, musi tylko przejść proces walidacji, czyli sprawdzenia kompetencji. I to niezależnie od tego, czy posiada świadectwo ukończenia szkoły, albo czy jest „praktykiem” zawodu. W tym właśnie tkwi siła ZSK. Od momentu jego powstania, stworzono nowe możliwości zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy i strukturę zatrudnienia.

ZSK zupełnie inaczej postrzega kwalifikacje. Zwraca uwagę na same efekty uczenia się,
a nie na proces. Oznacza to, że znacznie zwiększyły się możliwości zdobywania wiedzy
i umiejętności, nie tylko poprzez formalną edukację (szkoły i uczelnie) i pozaformalną, ale również poprzez samokształcenie, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (lifelong learning). W systemie, kwalifikacje nadają wyłącznie instytucje posiadające uprawnienie
do certyfikowania. Zdobywając pozytywny wynik, otrzymamy dokument z numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Taki certyfikat potwierdza naszą wiedzę oraz umiejętności, a co ważne jest oficjalnym dokumentem funkcjonującym w Polsce,
ale i w ponad 150 krajach na całym świecie.

Działania Instytutu Badań Edukacyjnych w woj. świętokrzyskim

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie podejmuje zróżnicowane działania obejmujące współpracę m.in. z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami oświatowymi, czy publicznymi służbami zatrudnienia.

Aktualnie w każdym województwie pracuje dwóch doradców regionalnych IBE. Zajmują się upowszechnianiem wiedzy z zakresu ZSK, zasad jego funkcjonowania oraz korzyści wynikających z systemu. W samym tylko województwie świętokrzyskim przeprowadzono już 294 takich spotkań z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Zorganizowano również 22 seminaria regionalne oraz 5 spotkań roboczych on-line. Patronat honorowy nad cyklem seminariów poświęconych ZSK objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce. Doradcy regionalni bardzo aktywnie realizują działania edukacyjne i informacyjne na temat systemu.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zawarł również w regionie 11 porozumień
o współpracy, aby zbudować sieć instytucji pełniących rolę ambasadorów ZSK. Podpisano umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, Powiatem Kieleckim, Kieleckim Parkiem Technologicznym, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach, Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Dzięki porozumieniom z ambasadorami ZSK zapewniona jest ciągłość działań, promowanie systemu podczas targów pracy, dni kariery, konferencji, czy kongresów oraz realizacja seminariów regionalnych i spotkań roboczych.

Reagowanie Instytutu Badań Edukacyjnych na zmiany

Instytut dostrzega wyzwania wynikające ze szczególnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, dlatego od lipca 2020 r. chce dostosować się do aktualnych warunków. Dopasuje zatem strategię wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w woj. świętokrzyskim wprowadzając odpowiednie działania nakierowane na potrzeby interesariuszy.

Wszelkie instytucje, przedsiębiorstwa, placówki oświatowe, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania i możliwości, jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z doradcami regionalnymi: Beatą Gawęcką-Ajchel (tel. 573 444 583, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub Anną Zuszek (tel. 573 444 584, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Od doradców można uzyskać informacje odnośnie bezpłatnych seminariów regionalnych lub webinariów przybliżających ZSK. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną: www.kwalifikacje.edu.pl

Anna Zuszek
Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Województwo świętokrzyskie

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa