W dniu 11.03.2020 r. odbyły się kolejne Warsztaty branżowe „Sprawdź się w zawodzie – popracuj z nami”. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu pod opieką wychowawcy oraz p. Wicedyrektor Małgorzaty Sokołowskiej uczestniczyli w warsztatach w takich zawodach jak: Kucharz, Fryzjer, Kierowca mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu wraz z uczniami CKZ przedstawili specyfikę poszczególnych zawodów. Możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz gdzie uczniowie w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie bądź jak założyć własną firmę zostały omówione przez doradcę zawodowego p. Małgorzatę Stachurę. Uczniowie uzyskali podczas spotkania informacje dot. egzaminów maturalnych i zawodowych a także informacje dot. kształcenia młodocianych pracowników w formie turnusów.

Tekst: Małgorzata Stachura
Zdjęcia: Jerzy Jabczuga