W dniu 02.03.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII. Podczas spotkania rodzice zostali poinformowani o zmianach w szkolnictwie branżowym oraz o możliwości korzystania z Punktu doradztwa edukacyjno – zawodowego w CKZ.

Tekst i foto: Małgorzata Stachura