Warsztaty z Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
dla wychowanków Internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

W dniu 03.03.2020 r. wychowankowie internatu, uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyli w lekcji pokazowej na temat ZSK. W ramach warsztatów uczniowie uzyskali informację dot. sposobu potwierdzania kwalifikacji w procesie walidacji, uzyskania certyfikatu z kwalifikacji rynkowych oraz idei uczenia się przez całe życie. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 30 uczniów.

 

Tekst i foto: Małgorzata Stachura