W dniu 18 grudnia 2017 r. w Rytwianach odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Programowej ds. szkolnictwa zawodowego. Koordynatorem spotkania był Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ przedstawił temat wsparcia uczniów w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny Region”  - zajęcia dodatkowe, wyjazdy na targi zagraniczne i krajowe, Pan Karol Kaczmarski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Wsparcie uczniów w ramach realizacji projektu – staże i praktyki dla uczniów, Pan Krzysztof Łysak – Z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli temat: Wsparcie dla nauczycieli w ramach realizacji projektu, p. Jerzy Jabczuga – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego temat: Organizacja praktycznej nauki zawodu w CKP na przykładzie Zespołu Szkół w Staszowie oraz Pani Ewa Pietraszek Starszy Wizytator  Kuratorium Oświaty w Kielcach temat: „Zmiany w szkolnictwie zawodowym”.  W ramach wizyty studyjnej uczestnicy posiedzenia zwiedzili bazę warsztatową do prowadzenia zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół.