Wypoczynek na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszenie lżejszego ubioru zwiększają ryzyko ugryzienia przez kleszcze. Te niepozorne pajęczaki to w rzeczywistości niebezpieczne pasożyty, które mogą wywoływać poważne choroby.
Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie aktywnie włączyło się do kampanii edukacyjnej „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” prowadzonej przez Główny Inspektorat Sanitarny, która dotyczy chorób odkleszczowych ze szczególnym uwzględnieniem kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy.
16 czerwca 2021 roku w auli CKZ zorganizowano dla młodzieży szkolenie, które miało na celu podniesienie świadomości zagrożeń, wynikających z ukąszenia przez kleszcze, a także uaktualnienie wiedzy na temat patogenów przenoszonych przez te pajęczaki, wywoływanych przez nie chorób oraz trudności diagnostyczno-terapeutycznych. W trakcie zajęć wykorzystano infografiki przygotowane przez Inspektorat Sanitarny i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W ramach poszerzenia i utrwalenia informacji przekazywanych na szkoleniu infografiki dotyczące ochrony przed kleszczami zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do pomieszczeń dydaktycznych Centrum.