W dniu 18 maja 2017 r. gościliśmy  w Centrum Kształcenia Praktycznego uczniów Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wraz z opiekunem – Doradcą Zawodowym. Spotkania organizujemy cyklicznie po nazwą Warsztaty branżowe – „Sprawdź  się w zawodzie i popracuj z nami”. Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną dwóch placówek tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. Uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu zaprezentowali w ciekawy sposób prace w poszczególnych zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Kierowca mechanik, Technik budownictwa oraz Stolarz. Prezentacje prac odbyły się w pracowniach branżowych dla ww. zawodów. Uczniowie gimnazjum kl. II i III mogli od podstaw poznać specyfikę pracy w danej kwalifikacji. Charakterystykę poszczególnych zawodów omówili instruktorzy praktycznej nauki. Zostały przedstawione stanowiska pracy, wyposażenie, sprzęt, środowisko i warunki pracy, przepisy BHP i p.poż. Doradca Zawodowy poinformował gimnazjalistów o wymaganiach zawodowych stawianych pracownikom i predyspozycjach przyszłego pracownika. Młodzież dowiedziała się również, że po ukończeniu Branżowej szkoły I stopnia oraz 4 – letnim Technikum, po zdanym pozytywnie egzaminie w danej kwalifikacji, będą przygotowani do podjęcia pracy w zakładach świadczących usługi, w zakładach produkcyjnych jak również będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tekst: Małgorzata Stachura