Poradnictwo zawodowe dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu spotkań z Wojewódzkim Urzędem Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kielcach "Od marzeń do kariery, czyli jak przygotować się do wejścia na rynek pracy". W środę 03.02.2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne on-line na platformie Teams dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej - Klasa III Kierowca mechanik, klasa III Technik pojazdów samochodowych oraz klasa III Technik budownictwa. W spotkaniu wzięło udział 53 osoby.