W ramach działalności Powiatowego Koordynatora – p. Małgorzaty Stachury, koordynatora Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w dniach 12 i 14 marca 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty dot. wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, wyboru zawodu. W warsztatach oraz w konsultacjach indywidualnych uczestniczyli uczniowie klas: IV Technikum pojazdów samochodowych, IV Technik informatyk oraz II klasa LO o profilu humanistycznym. W ramach współpracy zajęcia prowadzili specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.