W dniach 11–15 stycznia 2021roku w Centrum Kształcenia Zawodowego będą się odbywać konsultacje (indywidualne lub grupowe do 5 osób, trwające max 45 minut) z nauczycielami przedmiotów zawodowych realizowanych w formie kształcenia praktycznego dla uczniów klasy trzeciej KIEROWCA MECHANIK.
Uczeń chcący skorzystać z możliwości konsultacji musi:


1. skontaktować się najpóźniej do godz. 13.00 dnia poprzedzającego spotkanie z wybranym nauczycielem (adresy służbowe nauczycieli są zamieszczone na stronie CKZ);

2. uzyskać potwierdzenie od nauczyciela, że może przyjść na konsultacje (wymóg ten związany jest z obowiązkiem limitowania uczniów w grupie);

4. zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe, ewentualnie przyłbica) – uczeń bez zakrytych ust i nosa nie zostanie wpuszczony na teren CKZ.
UWAGA
• Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Niedopuszczalne jest przebywanie ucznia na terenie CKZ, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

• Uczniowie, którzy umawiają się na dodatkowe zajęcia z nauczycielami, zorganizowane w okresie ferii zimowych, są zobowiązani do wcześniejszego przygotowania się do konsultacji w celu efektywnego wykorzystania czasu i ustalenia, czy dany problem nie jest możliwy do omówienia drogą online.