W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, nauczyciele Zespołu Szkół
im. St. Staszica w Staszowie ponownie rozpoczęli nauczanie zdalne.
W tym trudnym czasie szkolnictwo zawodowe, w porównaniu ze szkolnictwem ogólnokształcącym, musi mierzyć się z dodatkowym problemem, którym jest brak możliwości prowadzenia zajęć praktycznych.


O ile Zespól Szkół dobrze radzi sobie z nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych z zakresu szkolnictwa zawodowego, tak więcej problemów pojawia się w szkoleniu praktycznej nauki zawodu realizowanym w Centrum Szkolenia Zawodowego. Nie da się przecież zdalnie przeprowadzić np. wymiany klocków hamulcowych, naprawy ogumienia czy wykonać prętowe zbrojenie.
Aby osiągnąć, w tym trudnym okresie, jak najlepsze efekty kształcenia Nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie ponownie analizują programy nauczania dla danego zawodu i wybierają te efekty, które są możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przygotowują nowe materiały ćwiczeniowe, które następnie przekazują uczniom dobierając jednocześnie metody nauczania dostosowywane do sytuacji i możliwości technicznych oraz merytorycznych uczniów.
Niejednokrotnie ćwiczenia praktyczne są realizowane w formie pokazów video, podczas których nauczyciele Centrum wykonują czynności naprawcze, obsługowe i diagnostyczne poparte fachowym komentarzem. Przygotowanie takiej formy przekazu wymaga od nauczycieli zajęć praktycznych bardzo dużych nakładów pracy i czasu.
Dodatkowo, oprócz realizacji zajęć dydaktycznych, nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie, w godzinach swojej pracy, prowadzą konsultacje z uczniami drogą elektroniczną.
Wszyscy mają nadzieję, że niebawem będzie możliwa realizacja zajęć
z zakresu kształcenia zawodowego w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Konfucjusz