Pandemia zmusiła nauczycieli oraz uczniów do poszukiwania nowych form komunikowania się i prowadzenia zajęć. Aby praca zdalna była efektywna, potrzebne jest łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości i stabilności.
Od dwóch tygodni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie trwają prace nad modernizacją sieci transmisji danych. Na szeroką skalę zastosowano w tym celu technologie światłowodowe.


By jak najszybciej poczuć różnicę wynikającą z nowych, większych możliwości zmodernizowanej sieci, a jednocześnie nie obciążać szczupłych finansów placówki, nauczyciele Centrum sami realizują prace modernizacyjne.
Po powrocie uczniów do szkół przeprowadzone zmiany techniczne staną się dobrym uzupełnieniem zajęć praktycznych. Umożliwią znaczne zwiększenie możliwości korzystania z programów online wspomagających procesy naprawy, doboru części zamiennych, oceny wartości rynkowej pojazdu czy wykorzystanie aktualnych map drogowych w procesie planowania trasy przejazdu.