W dniu 24.06.2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Saszowie został podpisany List intencyjny w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie upowszechniania i promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w środowisku doradców edukacyjno-zawodowych oraz współpracy w zakresie opracowania kwalifikacji rynkowych.


Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowany przez Panią Beatę Gawęcką –Ajchel - Doradcę regionalnego województwa świętokrzyskiego a Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie reprezentowanego przez Pana Jerzego Jabczugę – Dyrektora CKZ.
Partnerzy mając na uwadze potrzebę promocji idei uczenia się przez całe życie oraz zapewnienie rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, deklarują wolę współpracy w zakresie:
1) podjęcia działań w zakresie upowszechniania i promocji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w środowisku doradców edukacyjno-zawodowych
2) współpracy w zakresie inicjowania kwalifikacji rynkowych w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców w powiecie staszowskim
3) podjęcia działań zmierzających do uzyskania uprawnień Instytucji Walidującej bądź Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.