Witam serdecznie!

 


Nazywam się Małgorzata Stachura jestem nauczycielem, doradcą zawodowym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie, Powiatowym Koordynatorem Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie, trenerem oraz pełniłam funkcję Wiceprezesa „Stowarzyszenia na rzecz wspierania kształcenia zawodowego i ustawicznego - Rozwój” w Staszowie a obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP .


Co przyczyniło się do wyboru zawodu aktualnie wykonywanego przez Pana/Panią?

DZ
Moja przygoda z doradztwem zawodowym rozpoczęła się w roku 2012 kiedy to objęłam obowiązki opiekuna Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie. Wtedy to zaczęłam interesować się doradztwem zawodowym szczególnie doradztwem dla osób dorosłych, gdzie w ramach kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w pozaszkolnych formach zaistniała potrzeba aby osobom dorosłym pomóc w wyborze dalszej ścieżki kariery. Często były to osoby od wielu lat wykluczone zawodowo, które chciały np. przekwalifikować się lub też zdobyć zawód. Zawsze podczas rozmów staram się naprowadzić i pomóc danej osobie w podjęciu decyzji.
Czy spełnia się Pan/Pani w zawodzie jaki obecnie wykonuje?
Tak, spełniam się zawodowo, bardzo lubię swoją pracę, kontakt z ludźmi, a szczególnie pracę z uczniami, możliwość pokazywania dzieciom i młodzieży, że uczenie się może stać się ich stylem życia, przecież obecne czasy, w których żyjemy zmuszają nas do ciągłego „uczenia się przez całe życie”. Dlatego też od 2017 roku organizujemy „ Warsztaty małego zawodowca” w ramach realizacji preorientacji zawodowej w przedszkolach oraz warsztaty branżowe pod hasłem „Sprawdź się w zawodzie – popracuj z nami” warsztaty skierowane są do uczniów klas podstawowych w ramach realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w dla uczniów kl. VII i VIII, tuż przed wyborem zawodu oraz dalszej ścieżki kształcenia.
Czy miewa Pan/Pani czasem wątpliwości co do tego czy zawód który Pan/Pani wykonuje jest odpowiedni? (Czy miewa czasem Pan/Pani chwilę zwątpienia?)
Nie , nie mam żadnych wątpliwości co do mojego zawodu jaki wykonuję.
Doradztwo zawodowe bardzo mnie pasjonuje, uczę się cały czas, podnoszę swoje kwalifikację, uczestniczę w różnych konferencjach, webinarach, kursach i szkoleniach, żeby być cały czas na bieżąco z informacjami z doradztwa zawodowego takimi np. jak nowoczesne narzędzia do pracy doradcy zawodowego, praca przy użyciu aplikacji, które dają dużo możliwości czy też ciągle zmieniające się przepisy w szkolnictwie branżowym w szkołach ponadpodstawowych no i oczywiście ciągle zmieniający się rynek pracy i związane z tym oczekiwania pracodawców względem pracownika.
Czy zawód który Pan/Pani wykonuje jest stresujący (różnorodne niebezpieczeństwa dla zdrowia)
Nie, zawód doradcy zawodowego nie jest stresujący, może na początku mojej drogi zawodowej było troszeczkę stresu, bo byłam zapraszana do przeprowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych z doradztwa edukacyjno - zawodowego, również miałam kilka publicznych wystąpień, które mogłabym zaliczyć do stresujących, ale raczej był to stres motywujący. Z wielką przyjemnością wykonuję zadania doradcy zawodowego.
Jak dużo czasu poświęca Pan/Pani na swoją pracę ?
Swoją pracę wykonuję w ramach etatu w szkole, natomiast w każdej wolnej chwili staram się pogłębiać swoją wiedzę na temat doradztwa zawodowego. Bardzo lubię wyszukiwać przeróżnych narzędzi, materiałów do pracy doradcy zawodowego a potem je wdrażać w swojej pracy zawodowej. Nadmienię, iż w Centrum Kształcenia Praktycznego a później w Centrum Kształcenia Zawodowego zajmowałam się szeroko pojętą działalnością promocyjną, przedstawiając ofertę edukacyjną szkolnictwa branżowego mojej placówki, w której pracuję do chwili obecnej.
Czy wykonywany przez Pan/Pani zawód był wcześniej planowany? (czy to był pierwszy i ostatni Pana/Pani wybór? (Jakie miał Pan/Pani plany na swoją przyszłość?)
Na początku swojej kariery zawodowej nie planowałam być doradcą zawodowym. Tak naprawdę jest to mój trzeci zawód, bardzo chciałabym aby to był ostatni natomiast świat bardzo się zmienia i nie wiemy jak to będzie w przyszłości, musimy być przygotowani na zmiany na rynku pracy. Po szkole średniej ukończyłam studium dla sekretarek asystentek menadżera, potem ukończyłam studia wyższe, co dało mi możliwość pracy na stanowisku specjalisty w administracji szkoły i o takiej pracy wtedy marzyłam. Rozmowy podczas rekrutacji z osobami dorosłymi przyczyniły się do podjęcia studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Zobaczyłam szansę rozwoju zawodowego jako doradca zawodowy.
Jakie studia/szkołę średnią musiał/a Pan/Pani ukończyć aby wykonywać obecny zawód (Czy droga do tego była ciężka?)
Jak wcześniej wspomniałam ukończyłam szkołę średnią o profilu humanistycznym, potem Szkołę Zarządzania i Marketingu jako Sekretarka asystentka menadżera, Studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie rachunkowości oraz studia magisterskie w Kielcach na kierunku ekonomia w specjalności rachunkowość i finanse oraz ostatnie studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Warszawie, które bardzo miło wspominam, Cały czas szkolę się i uczestniczę w przeróżnych kursach, które pozwalają mi zgłębiać wiedzę na temat doradztwa zawodowego.
Czy gdyby miał/a Pan/Pani możliwość wybrania zawodu po raz kolejny to czy wybór byłby taki sam?
Tak na pewno byłoby to doradztwo zawodowe.
Od czego młodzież może zacząć swoją przygodę z zawodem, który Pan/Pani wykonuje?
Na pewno młodych ludzi, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód doradcy zawodowego zachęcam do kształcenia się w tym kierunku zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Uczelnie dają swym studentom możliwość studiowania zagadnień związanych z doradztwem zawodowym. Trzeba być na bieżąco z informacjami, z aktualnymi narzędziami do pracy doradcy zawodowego. Zapraszam również na rozmowę zawodoznawczą do mojego gabinetu doradcy zawodowego, który mieści się w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Koszarowej 7 w Staszowie.
Jakie 3 rady dałby/dałaby Pan/Pani młodzieży zainteresowanej Pani/Pana zawodem?
Po pierwsze jest to praca z ludźmi, często są to konsultacje indywidualne, należy posiadać umiejętność słuchania drugiej osoby, nie oceniać, wręcz pokazywać mocne strony osobowości, jakie ta osoba posiada, preferencje i predyspozycje do wykonywania w przyszłości zawodu.
Po drugie empatia chęć niesienia pomocy, doradzenia, czy też po prostu wysłuchania, bo tak też często się zdarza, że ludzie szukają rozmowy z innym człowiekiem.
Po trzecie nie poddawać się, mieć wyznaczony cel i dążyć do niego, mieć marzenia. Ja zawsze do swoich uczniów przytaczam słowa Konfucjusza:
„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu”
Jeżeli coś Was pasjonuje, macie swoje zainteresowania, hobby, talenty - rozwijajcie je!!!.
I tego wszystkim życzę, powodzenia !

Doradca Zawodowy
Małgorzata Stachura