W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021 zakończył się cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy przeprowadzonych dla uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie. Część szkoleń odbywała się w nowoczesnej auli a część bezpośrednio na stanowiskach warsztatowych. Cykliczne, coroczne szkolenia dla uczniów realizowane przez CKZ mają na celu nie tylko zapobieganie wypadkom, ale również tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.
W związku z epidemią COVID-19 poza występującymi dotychczas zagrożeniami, pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dyrekcja CKZ podjęła wieloetapowe działania, zgodnie z wytycznymi MEN, zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny. O podjętych obostrzeniach młodzież szkolna została poinformowana w drugim etapie szkoleń BHP.