plansza wydzialy 2020

 

Przed nimi jedna z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji w życiu. Już za chwile
tegoroczni maturzyści będą musieli wybrać uczelnie i ścieżkę edukacji. Bardzo ciekawą i bogatą w
nowości ofertę kształcenia przygotowała dla nich Politechnika Świętokrzyska. Kandydaci na studia
mogą rejestrować się w systemie internetowym już od 25 maja br. Ze względu na pandemię
zmieniły się zasady rekrutacji.


Studia są na pewno intelektualną przygodą oraz przedłużeniem młodości, przede wszystkim


jednak przygotowują do dorosłego życia zawodowego. Wybór ten decyduje czy będziemy zadowoleni,
pracując w wybranym zawodzie – podkreśla Prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki
Świętokrzyskiej


Uczelnia oferuje aż cztery nowe kierunki studiów: elektromobilność, teleinformatyka,
informatyka przemysłowa i inżynieria środków transportu. Każdego roku uruchamiane są
nowoczesne specjalności takie jak: modelowanie informacji o budynkach (BIM), inżynieria
proekologiczna i komputerowe systemy sterowania i pomiarów, utworzone pod kątem współpracy z
Głównym Urzędem Miar i realizacją ogromnej inwestycji jaką jest budowa Świętokrzyskiego Kampusu
GUM w Kielcach. Warto dodać, że od zeszłego roku można studiować na kierunku automatyka i
elektrotechnika przemysłowa.


Uruchomienie nowych kierunków studiów poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami i
ekspertami od rynku pracy. Aktualnie obserwujemy duże zmiany w gospodarce, o dobrą posadę
będzie trudniej. Jestem przekonany, że umiejętności i wiedza, które zdobędą studenci w trakcie nauki,
zwiększą ich szanse na rynku pracy i otworzą szeroko drzwi do zawodowej kariery – podkreśla Prof.
Artur Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.


Studenci na co dzień uczą się w doskonale wyposażonych laboratoriach pod okiem
wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. Ogromne inwestycje w bazę laboratoryjną
spowodowały, że Uczelnia znalazła się w gronie najlepiej wyposażonych uczelni w kraju, a nawet w
Europie, jeśli chodzi o aparaturę badawczą.


Od wielu lat Politechnika stawia na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia
gospodarczego. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają, że absolwenci uczelni są
chętnie zatrudniani przez pracodawców. Potwierdzają to badania prowadzone przez uczelnię wśród
absolwentów – ponad 95 % procent ankietowanych znajduje zatrudnienie tuż po ukończeniu
studiów.


Jak będzie wyglądać rekrutacje na studia w czasie epidemii koronawirusa?


Na pewno nie będzie tak jak zawsze, epidemia i ograniczenia z nią związane wymusiły na nas
wprowadzenie nowych zasad rekrutacji – odpowiada Kamil Dziewit, rzecznik prasowy Politechniki
Świętokrzyskiej – Zmienią się terminy oraz sposób naboru. Przygotujemy i opublikujemy na stronie
internetowej zbiór najważniejszych kwestii, których dotyczą zmiany – dodaje


Politechnik świętokrzyska to bardzo nowoczesna uczelnia ale największym skarbem i siłą
Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują siły w projekty
studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.
Wizytówką uczelni są tzw. łaziki marsjański, bolidy elektryczne. Drużyna Impuls, złożona ze
studentów i doktorantów uczelni, zwyciężyła w największych zawodach robotycznych na świecie
University Rover Challange, które odbywają się w USA. W kolejnych latach młodzi konstruktorzy

Filmy

Nowe kierunki studiów

Pełna oferta edukacyjna

Informator dla kandydatów

Strona internetowa