Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie jako partner w ramach współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w dniach 16 – 17.09.2019 r. zorganizowało

seminarium regionalne w Powiecie Staszowskim na temat „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między oświatą a rynkiem pracy” oraz „O ZSK w Szkole”. Seminarium skierowane było szczególnie dla pracowników systemu oświaty jednostek samorządu terytorialnego, nauczycieli, doradców metodycznych, doradców zawodowych, konsultantów, pracowników PUP i WUP.