W Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach 31 maja 2019 odbył się VI Turniej samochodowej wiedzy technicznej pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego oraz

Kuratora Oświaty w Kielcach oraz Państwowej Inspekcji Pracy -Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, firmą Man i Starostwem Powiatowym. Do konkursu stanęli uczniowie z terenu województwa świętokrzyskiego wykazując się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych. Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespół Szkół reprezentowali uczniowie

III Technikum pojazdów samochodowych: Wojciech Przytuła, Kamil Lipiec, Sebastian Winiarski, Mateusz Faliszewski wraz z opiekunami Panem Januszem Sierpniakiem oraz Panem Mirosławem Ramosem.
Celem turnieju było upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej, szlachetna rywalizacja pomiędzy szkołami, szerzenie wśród uczniów wiedzy i umiejętności, pozytywnego kształtowania zainteresowań branżą motoryzacyjną, zachęcenie zdolnych, młodych ludzi do inwestowania w siebie.
Po pierwszej teoretycznej części turnieju na I miejscu znalazł się Wojciech Przytuła, reprezentujący CKP Staszów z dużym zapasem punktów, który po drugiej części (zadanie praktyczne) ostatecznie uplasował się na wysokim III miejscu. V wysokie miejsce w turnieju wywalczył Sebastian Winiarski.
Serdecznie gratulujemy !!!


Tekst: Janusz Sierpniak