20 marca br. w Targach Kielce odbył się Świętokrzyski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Marzena Machałek. Udział wzięli również parlamentarzyści, organy prowadzące, dyrektorzy szkół, nauczyciele,

regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie świętokrzyskim, izby rzemieślnicze oraz przedstawiciele urzędów pracy, związków zawodowych, środowisk związanych z kształceniem branżowym.
Celem kongresu było przedstawienie m.in.:
• zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym prawie oświatowym,
• odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego,
• działań podejmowanych na rzecz szkolnictwa zawodowego w oparciu o potencjał szkół i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy,
Kongresowi towarzyszyła Giełda Szkół i Uczelni. Podczas wydarzenia placówki oświatowe zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną, z którą zapoznała się Pani Wiceminister, a także uczestnicy spotkania i uczniowie z regionu. Powiat Staszowski reprezentowało Centrum Kształcenia Praktycznego wystawiając stoisko Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie.
Odbyły się panele dyskusyjne:
• PANEL I: „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego”.
• PANEL II: „Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy”.